ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ยังมีชีวิตอยู่

ไม่ได้อััพเดทนานมาก

นับได้ก็เกือบสิบวันแล้ว

วันนี้ความจริงไม่ได้ตั้งใจมาอัพเดท

แต่พอดี

เห็นว่ามันนานเกินไป

ที่จะปล่อยให้บล็อกไม่มีการขับเคลื่อน

ก็เลยมาบอกว่า

ยังมีชีวิตอยู่นะครับ


เพราะมีเรื่องมากมายที่ต้องทำ

และความจริงก็มีเรื่องมากมายที่จะเล่าให้ฟัง

แต่ตอนนี้ยังก่อน

เพราะยังไม่ใช่เวลา

ขอให้โลกสงบสุขไม่มีความคิดเห็น: