ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

ทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้น

เอาเปรียบคนอื่นไว้

ก็โดนเขาเอาเปรียบ

หักหลังคนอื่น

ก็โดยคนอื่นหักหลัง

เวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวร

หากยังจองเวรกันอยู่

ก็ไม่มีความสิ้นสุดของเหตุและผลทั้งปวง

โลกนี้จึงมีบางคน

เป็นผู้ยอมเสียเปรียบในทุกกรณี

แม้หลายคน

อยากจะได้เปรียบจนกลายเป็นคนโลภ

เห็นแก่ตัว

ไม่เห็นแก่คนอื่น

เห็นแก่ญาติตัว

ไม่เห็นแก่ญาติผู้อื่นพูดว่าสัตว์โลกยอ่มเป็นไปตามกรรม

ฟังดูเหมือนเฉื่อยชา

แต่ความจริง

เป็นเรื่องของการปล่อยวาง

เป็นเรื่องอุเบกขา

สุดกำลังจะทำได้ก็ไม่ทำ

คำว่าสุดกำลังหมายถึง

สุดชีวิต

ให้มากสุดถึงชีวิต

ทำมากสุดถึงชีวิต

ถ้าถึงขนาดนั้นแล้ว

ไม่พอ

ก็ต้องวางพระอาทิตย์เที่ยงคืน
๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕
สัตหีบ วันที่ ๒

ไม่มีความคิดเห็น: