ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความเหมาะสม


มนุษย์เรานั้นมีความเหมาะสมกันอยู่

หมายความว่า

ถ้าเราเหมาะสมกับใคร

ก็จะได้อยู่กับคนนั้น

และนั่นหมายความอีกว่า

ถ้ามันไม่เหมาะสมกัน

ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้

หรือไม่อาจได้อยู่ด้วยกันความเหมาะสมเกิดจากหลายปัจจัย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

ล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทำของตัวบุคคลทั้งสิ้น

หาได้มีสิ่งอื่นใดเกี่ยวข้องด้วยเลย

แต่แม้มีสิ่งอื่นเกี่ยวข้อง

ก็เกี่ยวข้องอันเนื่องมาแต่ตัวบุคคล

ที่ได้กระทำนั้นเองเมื่อกาลเวลาเดินทางมาถึงจุดตัดแห่งความเหมาะสม

ทุกอย่างก็จะลงตัวของมันเอง

แต่บางอย่างก็ดูเหมือนไม่ลงตัว

แต่ทุกความไม่ลงตัวนั่นแหละ

คือความลงตัว

ตามเหตุปัจจัยของการกระทำแล้วอย่างไรก็ตาม

การกระทำที่ว่านั้น

ประสมประสานกัน

ทั้งอดีต  ปัจจุบัน

และพ่วงไปถึงอนาคต

การดำเนินชีวิตใด ๆ

ก็ย่อมเป็นไปตามเหตุดังนี้

การเปลี่ยนแปลง

หรือการไม่เปลี่ยนแปลง

ก็ล้วนด้วยเหตุแห่งการกระทำทั้งสิ้น

ดังหลักธรรมว่า

"สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"

ก็คำว่า  "กรรม"  นั่นแหละ

คือการกระทำ

เป็นเรื่องซับซ้อน

หาต้นเงื่อนยาก

หาปลายเงื่อนยาก

ทบทับกันมาก

พระสัพพัญญุตาเจ้าเท่านั้นรู้ทั้งหมด

ส่วนอื่นก็รู้พอเพียง

ตามกำลังแห่งตนเอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้


พระอาทิตย์เที่ยงคืน
๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: