ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

บุก

เนื่องจาก  bloomberg

ฉบับเดือนมีนาคม

ทำให้เกิดพุทธิปัญญา

เกี่ยวกับตลาดอีบุ๊ค

และแนวโน้มของวงการวรรณกรรม

ในอีกสิบปีข้างหน้า

เอาไว้ว่าง ๆ

จะนั่งเรียบเรียง

ให้มาได้อ่านกัน

วันนี้ดึกแล้ว

ขออนุญาต  ไปนอนก่อน

ราตรีสวัสดิ์ครับ


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๑  ๐๓  ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น: