ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

พบ


เมื่อเติบโตจึงได้รู้

ว่าที่เคยเป็นอยู่นั้นโง่เขลา

เมื่อพรากความหลงใหลในรูปเงา

จึงพบว่าวัยเยาว์นั้นมีจริง


เมื่อเดินทางจึงรู้วิถีทาง

ว่าในความอ้างว้าง...มีทุกสิ่ง

เมื่อค้นหาที่ทบทับที่ทอดทิ้ง

ก็พบความสงบนิ่งที่เคยพบธัชชััย  ธัญญาวัลย
๒๗  ๐๓  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: