ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

Long Long Journey


เดินทางยาวนาน

และยาวไกล

ในเดือนเมษายน

แทบจะไม่ได้ทำงาน

ตั้งแต่วันที่  ๗

ถึงวันที่  ๒๒

ไม่มีโอกาสได้ใช้อินเตอร์เน็ต

และไม่มีโอกาส

ได้สัมผัสกับโลกออนไลน์

มากนักไว้จะเล่าให้ฟัง


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๕  ๐๔  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: