ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เราอาจเคยเป็นใครในวันหนึ่ง


เราอาจเคยเป็นใครในวันหนึ่ง

เราอาจเคยลึกซึ้งและอ่อนหวาน

เราอาจเคยพบกันในวันวาน

เราอาจผ่านอะไรอะไรมาคล้ายกัน


เราอาจเห็นความเศร้าในเงาเรา

เราอาจพบความเหงาในเงาฝัน

เราอาจยิ้มอาจแย้มอาจแบ่งปัน

เราอาจกลั้นอาจโกรธและโทษเรา


เราอาจเป็นอาจไปในทุกที่

เราอาจมีอาจได้อาจอับเฉา

เราอาจเจ็บอาจปวดอาจบรรเทา

เราอาจพบความว่างเปล่าที่เราเคยเป็น


แม้ว่าเราไม่มีเราในวันนี้

แม้ว่าเรา...หลายปีไม่ได้เห็น

แม้ว่าเราเจ็บร้าวและหนาวเย็น

แม้ว่าเราหลีกเร้น...สุดสายตา


เราก็อาจเป็นใครในสักวัน

เราก็อาจถูกยืนยันคล้ายคล้ายว่า

เราเป็นเราเถอะนะอย่าร้างลา

แม้ว่าไร้วาจาเอ่ยคำใดธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: