ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เพราะชีวิตคือชีวิต

ประสบการณ์ตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

เราอาจจะอ่านหนังสือมามากมาย

เราอาจจะเรียนหนังสือมามากมาย

เราไปฟังนักพูดคนนั้นนักคิดคนนี้มากมาย

หรือเราอาจเคยเห็นอะไรมามากมาย

เราก็ได้แค่ความรู้อันเป็นความจำเท่านั้น


สิ่งที่จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้า

ทำให้เราเกิดปัญญาของตัวเอง

และไม่มีวันลืม

ปรับไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้

นั่นก็คือประสบการณ์โดยตรงของเรา

ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญ


เราจะเข้าใจความโศกเศร้าของผู้อื่นเป็นอย่างดี

เมื่อเราเคยเศร้าในเรื่องนั้น

เราจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเป็นอย่างดี

ถ้าเราเคยประสบมันมาเหมือนกัน

หรือคล้ายกัน


สิ่งที่บางครั้งเราอัศจรรย์ในการคาดการณ์

ของคนคนหนึ่ง

มันอาจจะมาจากประสบการณ์ของเขา

ที่เขาเชี่ยวชาญ

หรือมันอาจจะมาจากการหยั่งรู้ด้วยญาณทัศนะก็เป็นได้


ประสบการณ์นั้นบางครั้งก็ไม่ขึ้นกับอายุ

คนอายุน้อยกว่า

อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าคนอายุมากกว่าได้

มันขึ้นอยู่กับว่า

ใครทำอะไรมามากกว่ากัน


ข้าพเจ้าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้

ทดลอง

ลองทำ

แม้ในสายงานที่ไม่น่าเอามาเป็นของเล่น

ข้าพเจ้าก็ทดลอง

การทดลองบางครั้งไม่ได้ทำสิ่งใหม่

แต่ทำสิ่งเก่า

ความจริงอะไร ๆ  ในโลกคนมันก็เคยทำกันมาแล้วทั้งนั้น

แต่เราก็ต้องทำ

ต้องทดลอง

เพราะถ้าเราไม่ทดลอง

เราก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเราเอง

ประโยชน์อะไร

กับการแค่ฟังเรื่องราวของคนอื่น

แล้วก็หลงลืมเลือนหาย

เราฟังอะไรมาบ้าง

มันยังอยู่กับเรากี่เรื่อง

และเรื่องที่อยู่กับเรา

ที่เป็นหลักชีวิตของเรา

มันมาจากประสบการณ์ตรงหรืออ้อมมากกว่ากัน


ชีวิตคือการเรียนรู้

และต่อสู้


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: