ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

หนึ่งล้านคำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำเพียงหนึ่ง


ความแปลกแปร่งนั้นได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า

มันจะเป็นอย่างไร

หากมารดาข้าพเจ้า

แบ่งขนมให้ข้าพเจ้าหนึ่งก้อน

แต่แบ่งให้เพื่อนข้าพเจ้าสองก้อน

ไม่แน่หรอก

อาจจะสามก้อน

หรือมากกว่านั้นก็ได้

แต่นั่นแหละ

ข้าพเจ้ารู้ว่ามารดาข้าพเจ้า

ไม่ทำเช่นนั้น

เพราะมารดาข้าพเจ้าคือมารดาข้าพเจ้า

ย่อมรักข้าพเจ้ามากกว่าบุคคลอื่นความแปลกแปร่งเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า

จะเป็นอย่างไร

หากข้าพเจ้าไม่ต้องการจะใช้ชีวิตอยู่เช่นนี้แล้ว

ข้าพเจ้าอาจจะเดินทางไปสุดขอบโลก

เอนกายลงนอน

และหลับไปชั่วกาลนาน

นั่นแหละ

ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะเห็นสิ่งใดอีก

ข้าพเจ้าอาจจะเป็นข้าพเจ้าที่ไม่ใช่ข้าพเจ้าความแปลกแปร่งเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าคิดว่า

ข้าพเจ้า

คงไม่อาจเข้าใจอะไร ๆ

หรือเข้าถึงอะไร ๆ

ได้มากมายนัก

และหากจะมีผู้อื่น

เข้าใจ

และเข้าถึงได้มากกว่า

ข้าพเจ้าก็ยินดี

ที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว

ตลอดกาลอันยาวนานธัชชัย  ธัญญาวัลย

ไม่มีความคิดเห็น: