ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ขอความเมตตาจงมากมายสุดประมาณ


ข้าพเจ้าค่อนข้างให้ความยุติธรรม

กับเรื่องต่าง ๆ  บนโลก

แม้บางครั้ง

อาจจะเคยอคติ

มันน้อยครั้งมาก

หรือแทบไม่มีเลย

ที่ข้าพเจ้าจะพูดว่า

รังเกียจ

หรือขยะแขยง

แม้กระทั่งซากศพเหม็นเน่า

กองขยะ

หรือบ่อเกรอะบ่อขี้

ข้าพเจ้าก็ไม่นึกรังเกียจวันนี้ข้าพเจ้ากินข้าวลำบาก

พะอืดพะอม

มวนท้อง

และพานจะอาเจียนตลอดเวลา

ปกติข้าพเจ้าก็ไม่ใคร่กินอะไรอยู่แล้ว

ณ  ปัจจุบัน

ข้าพเจ้ากินน้อยลงไปอีก

ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจความรู้สึกของคนที่ทุกข์ท้อ

หดหู่

และสิ้นหวัง

เข้าใจแม้กระทั่งว่า

การตรอมใจตายนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ย่อมมีศักดิ์ศรี

มีเกียรติยศเป็นของตัวเอง

ความจริงไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้น

ทุกสรรพชีวิต

ก็มีเกียรติยศเป็นของตน

เพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมมีอัตตาตัวตน

มันไม่อาจพ้นไปได้

จนกว่าจะบรรลุเป็นอรหันต์นั่นแหละนี่ก็เวลาเกือบตีสองแล้ว

ข้าพเจ้าไม่อาจข่มตาหลับ

ข้าพเจ้าทราบดีว่า

การนอนดึกนั้นมันไม่ดี

และยิ่งเข้าใจ

ว่าการนอนไม่หลับ

เพราะความเครียดนั้นเป็นอย่างไร

การที่ท้องไส้ปั่นป่วนตลอดเวลา

มันหมายความว่า

ร่างกายมันตึงเครียด

และมันถ่ายความเครียดลงสู่ท้อง

ความจริงร่างกายมันถ่ายความเครียดลงสู่หลายอวัยวะ

บางครั้งมันก็ถ่ายลงสู่หลังและไหล่บางครั้งเราอาจยิ้มระรื่น

หัวเราะ

หรือนิ่งเฉย

แต่นั่นก็เป็นคล้ายดังหนึ่งการเสแสร้งของร่างกายเพียงเท่านั้น

เมื่อใดที่จิตใจยังกระวนกระวาย

และไม่ลงใจในเรื่องต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น

มันไม่อาจจะมีความสุขจริง ๆ  ได้

บาดแผลก็คือบาดแผล

โดยเฉพาะบาดแผลของจิตใจนั้น

บางครั้ง

มันก็ไม่อาจห้ามเลือดให้หยุดไหล

ได้ง่าย ๆ  เหมือนร่างกายเลย
ขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกสรรพชีวิตเถิด

ขอความเมตตาจงมากมายสุดประมาณ

ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: