ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความผิดซ้ำซาก


ความผิดนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นซ้ำซาก

มันควรเรียนรู้

และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ความผิดใดที่เกิดซ้ำซาก

ซ้ำซ้อน

ไม่ป้องกัน

มันบ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่าง

เบื้องลึกเบื้องหลังการห้ามปรามหรือลงโทษ

เป็นเพียงกระบวนการ

ที่ไร้ประสิทธิภาพในความคิดเห็นของข้าพเจ้า

การให้อิสระและให้อภัยต่างหาก

คือการกระทำที่ถูกต้องบุคคลควรพิจารณาตัวเอง

ระมัดระวังตัวเอง

คิดถึงสิ่งต่าง ๆ  ให้ละเอียดรอบคอบ

มิใช่ทำไปตามอำเภอใจ

แล้วต้องเจ็บปวดหรือเสียใจภายหลัง

การสั่งสอนตัวเองก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำ

รากเหง้าของความงาม

กับรากเหง้าของความชั่วร้าย

มันก็อันเดียวกัน
ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ไม่มีความคิดเห็น: