ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความเรื้อรัง


ความหมองหม่นก็คือความหมองหม่น

ความขื่นขมก็คือความขื่นขม

ความระทมทุกข์ก็คือความระทมทุกข์

ความเรื้อรังก็คือความเรื้อรัง

ในเมื่อมันเกิดขึ้นในระยะเวลายาวนาน

ระยะเวลาที่ไม่ได้นับเอาตามหลักแห่งวิทยาศาสตร์

แต่นับตามความรู้สึก

เหมือนที่ไอสไตน์เคยกล่าวไว้

อยู่หน้าเตาไฟแค่หนึ่งวินาทีก็เหมือนหนึ่งชั่วโมง

แล้วมันจะเป็นอย่างไร

ถ้าเราอยู่หน้าเตาไฟเป็นเดือน


ความทุกข์ทรมานเป็นความเรื้อรังอย่างหนึ่ง

มันคงไม่อาจบำบัดรักษาได้ภายในนาทีเดียว

คำพูดเดียว

หรือเพียงวันเดียว

บางครั้งมันอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือน

เป็นปี

เป็นชาติ

เป็นหลายชาติก็ได้

เพราะมันเป็นความเรื้อรังธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: