ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

Mine - Taylor Swift
สมัยก่อน

ขับรถเพลิน ๆ  

ก็เปิดเพลงนี้

ได้จังหวะเร้าใจในการเร่งแซง

ขับรถเร็ว

มากเดี๋ยวนี้ขับรถ

ไม่ชอบเปิดเพลง

เท่าไหร่

อยากคิดอะไรเงียบ ๆ  

ขับเงิียบ ๆ 

เรื่อย ๆ   

สบายใจMine - Taylor Swift


Oh, oh, oh
Oh, oh, oh


You were in college, working part-time, waiting tables
Left a small town and never looked back
I was a flight risk, afraid of fallin'
Wondering why we bother with love, if it never lasts


I say, "Can you believe it?"
As we're lyin' on the couch
The moment, I can see it
Yes, yes, I can see it now


Do you remember, we were sittin' there, by the water?
You put your arm around me for the fist time
You made a rebel of a careless man's careful daughterMine - Taylor Swift
You are the best thing that's ever been mine


Flash forward, and we're takin' on the world together
And there's a drawer of my things at your place
You learn my secrets and figure out why I'm guarded
You say we'll never make my parents' mistakes


But we got bills to pay
We got nothin' figured out
When it was hard to take
Yes, yes


This is what I thought about:


Do you remember, we were sittin' there, by the water?
You put your arm around me for the fist time
You made a rebel of a careless man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine


Do you remember all the city lights on the water?
You saw me start to believe for the first time
You made a rebel of a careless man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine


Oh, oh, oh, oh


And I remember that fight, two-thirty AM
You said everything was slipping right out of our hands
I ran out, crying, and you followed me out into the street


Braced myself for the goodbye, cause that's all I've ever known
Then, you took me by surprise
You said, "I'll never leave you alone."


You said, "I remember how we felt, sitting by the water.
And every time I look at you, it's like the first time.
I fell in love with a careless man's careful daughter.
She is the best thing that's ever been mine."


You made a rebel of a careless man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine


Do you believe it?
We're gonna make it now
And I can see it


I can see it now

ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๙  มิถุยายน  ๒๕๕๕ไม่มีความคิดเห็น: