ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

หนังสือเล่มที่ ๒,๐๐๐หนังสือเล่มที่ ๒,๐๐๐

The Emperor of All Maladies

ซื้อที่  B2S  พัทยา

ความจริงหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรต่อชีวิตนัก

แต่เนื่องจากเคยโพสต์

หนังสือเล่มที่ ๑,๐๐๐ 

เมื่อหลายปีที่แล้ว

พอถึงเล่มที่สองพัน

ก็เลยอยากกล่าวไว้เฉย ๆ  


เล่มที่สองพัน

อาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่

แต่เล่มที่  ๒,๐๐๑

"จะเล่าให้คุณฟัง"

เป็นเล่มที่สำคัญ

ในชีวิตข้าพเจ้า

เพราะ

เป็นเล่มที่คนรักซื้อให้

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

๒๕๕๕แต่ที่สำคัญยิ่งกว่า

ทั้งสองเล่มนี้

ข้าพเจ้า

ยังอ่านไม่จบ

(ฮา)


ธัชชัย  ธัญญาวัลยไม่มีความคิดเห็น: