ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ใช้ชีวิตช้า ๆ ตื่นเช้า ๆ ๔


ความจริงมีหลายเรื่อง

ที่นึกเอาไว้

ว่าจะเขียน

แต่เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติมากระทบ

ความรู้สึกที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้น

ก็หมดไป

และตอนนี้

ไม่อยากจะเขียนอะไรเลย


Arty House

ไม่มีความคิดเห็น: