ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เพราะข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าเสียแล้ว


ข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้ชายธรรมดา

ที่ไม่มีความอบอุ่นใด ๆ

และข้าพเจ้าก็ชอบแทนตัวว่าข้าพเจ้า

เพราะข้าพเจ้าคือข้าพเจ้า


ในห้วงคำนึงหนึ่ง

ข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะพูดสิ่งใด ๆ

เพราะข้าพเจ้า

ไร้ความรู้สึกรักหรือชัง


ข้าพเจ้าไม่อาจเป็นอย่างที่คนอื่นคาดหวังให้เป็น

เพราะข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าเสียแล้ว

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจเป็นอย่างอื่น


แท้แล้วช่วงนี้

ข้าพเจ้ามีปัญหาเรื่องธาตุขันธ์

ข้าพเจ้าไม่พูดว่า

ข้าพเจ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ

เพราะถ้าจะพูดถึงสุขภาพแล้ว

ข้าพเจ้าไม่ได้มีปัญหาอะไร

ปัญหาของร่างกายก็คือปัญหาของร่างกาย

บางที

ข้าพเจ้าก็อยากจากโลกใบนี้ไปในเวลาอันใกล้เหมือนกัน

ยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งอิดหนาระอาใจกับทุกสิ่งอย่าง


จริง ๆ  แล้ว

เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า

ก็ไม่ปรารถนาจะฟังเท่าใดนักArty House
22  08  2555


ไม่มีความคิดเห็น: