ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ผู้หญิงคือดอกไม้


ชื่อภาพ  ผู้หญิงคือดอกไม้
A Woman is Flower
Artist : Arty House
33 x 42 cm
Ink on paper


ในความงามนั้นมีความงาม
ในความลวงมีความลวง
และในความลุ่มหลงมีความลุ่มหลง
ผู้หญิงคือดอกไม้
ผู้ชายคือแมลง


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
Arty House
31 08 2555ไม่มีความคิดเห็น: