ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

สิ่งที่รออยู่


ช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่านหนังสือมาก

ดังนั้น

จึงไม่ค่อยได้มีเวลาเขียนบล็อกสักเท่าไหร่

เนื่องจากมัวแต่อ่านหนังสือ


หนังสือบางเล่มก็เหมือนคนบางคน

เข้าใจยาก

แต่ก็เข้าใจได้

คนบางคนเสียอีก

ที่เข้าใจง่าย

แต่ไม่มีใครเข้าใจ


ผ่านเรื่องเลวร้ายไปได้

ก็อาจจะเป็นเรื่องเลวร้าย

หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ดี

รออยู่


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๖  กันยายน  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: