ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

อ่อนไหวและอ่อนหวาน


แทบทุกครั้งที่อ่านหนังสือ

หรือเรื่องราวของใครคนใดคนหนึ่ง

หนังสือบางเล่ม

หรือหลายเล่ม

ทำให้เรานึกถึงเรื่องของตัวเอง

แท้แล้ว

ที่เราอ่านหนังสือบางเล่มแล้วเราชอบ

เพราะมันมีประสบการณ์ร่วม

หรืออาจเป็นเพราะมันทำให้เรา

ได้เข้าไปในเรื่องเล่าของตัวเองจากเรื่องเล่าของคนอื่น


ช่วงนี้ว่าจะเขียนถึงหนังสือหลาย ๆ  เล่ม

แต่ก็ยังไม่มีเวลาเลยธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น: