ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

Gen Y : "Why" Generation


วันนี้กลับห้องพัก


พร้อมกับพายุ


เปียกมาก


ทั้งที่มีร่มเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกัน


ของคนสองเจเนอเรชันถ้าจะพูดเรื่องเจเนอเรชันแล้ว


ข้าพเจ้าก็คงเป็น


มนุษย์เจ็นวาย   เต็มรูปแบบ


ที่ไม่ใช่เจ็นวายเอนไปเจ็นเอ็กซ์


หรือได้รับการครอบงำ


ตามแบบวิถีจากพวกเจ็นเอ็กซ์


ลอกมาจาก


MMP  Magazine


โดย  ศันธยา (กิตติโกวิท) สิทธิสมวงศ์


Generation Y (Generation Why) หรือ Millennials ในสหรัฐอเมริกาจะหมายถึงผู้ที่เกิดในระหว่างปี 2520 – 2537 (ค.ศ. 1977 - 1994) สำหรับในประเทศไทยระบุว่าคนกลุ่มนี้ คือ กลุ่มคนที่เพิ่งเกิดไม่เกินปี 2521 หรือ ขณะนี้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี* คนกลุ่มนี้จึงเป็นคนที่เพิ่งจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งมีจำนวนประมาณร้อยละ 20 หรือ ประมาณ 13 ล้านคน คนรุ่นวายนี้ ต้องการอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าแสดงออกทางความคิด การพูด การแต่งกาย เคารพคนอื่นที่ตัวตน ไม่ใช่ความอาวุโส มีความอดทนต่ำ ชอบท้าทายกฎระเบียบ มีความทะเยอทะยานต้องการประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น คุ้นเคยกับเทคโนโลยี ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี และมีไอเดียชอบคิดอะไรนอกกรอบและชอบถาม “ทำไม” ด้วยความอยากรู้มากกว่าเพียงแค่รับคำสั่ง ให้ความสนใจและรักษาสุขภาพ เนื่องจากเขาได้รับการเลี้ยงดูที่พยายามให้เขามีความมั่นใจในตัวเองและพยายามค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกพวกเขา “Generation Why”


*ปัจจุบันน่าจะ  34  ปีหากข้าพเจ้า


หรือใคร ๆ  


จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง


หรือทุกอย่าง


ดังที่กล่าวมานี้


ก็ไม่เห็นแปลก


เพราะพวกเราคือ


มนุษย์  Gen Yธัชชัย  ธัญญาวัลย

๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: