ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

"มารบ่มี บารมีบ่กล้า"


บางครั้ง

ก็รู้สึกสะอิดสะเอียน

กับความเห็นแก่ตัวของผู้คน

รู้สึกอิดหนาระอาใจ

กับความโลภของมนุษย์สิ่งต่าง ๆ  เกิดขึ้น

หลาย ๆ  ครั้ง

ก็เพื่อทดสอบ

ความเข้มแข็งของชีวิตปีใหม่

อะไรใหม่ ๆ

ก็เหมือนไม่ใหม่

และที่ใหม่

ก็กลายเป็นเก่าไม่ได้อัพเดทหน้าเว็บบล็อก

นาน

หลายวัน

อันเนื่องมาแต่ไปวัด

ดังเช่นทุกปี

หรือดังเช่นทุกคราว

การไปวัด

ก็ไปนอนวัด

ไปเดินในวัด

ไปนั่งในวัด

กินในวัด

ขี้เยี่ยวในวัดคำหนึ่งประโยคหนึ่ง

บางคำ

บางประโยค

ก็จำได้

สมัยก่อนอ่านประวัติครูบาศรีวิชัย

"มารบ่มี  บารมีบ่กล้า"ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๙  มกราคม  ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น: