ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

BIGC : ArtyStock


คิดราคากันเล่น ๆ (อีกแล้ว)
ประจำวันอาทิตย์

BIGC
ราคาที่เหมาะสมควรอยู่ที่
105-140 บาท
ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหน่อยก็ต้องเป็น
70 บาท
แต่กลุ่มพวกนี้
ถ้าสถานการณ์เป็นปกติ
ราคาก็มักจะ "แพง" เสมอ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขณะที่การบริโภคชะลอตัวเช่นนี้
ราคาที่ตลาดให้ ณ ปัจจุบัน
ก็ยิ่งแพง

The  Arty
4 AUG 2013

ไม่มีความคิดเห็น: