ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

"สาธุประดิษฐ์" (บทกวี)


สาธุประดิษฐ์ที่กล่าวถึงในโคลงนี้

เป็นสาธุประดิษฐ์ค่อนไปทางปลาย ๆ  ถนน

แถวซอยสามสิบท้าย ๆ  ถึงห้าสิบต้น ๆ  

ก็คือแถว ๆ  ซอยสี่สิบว่างั้นเหอะ

จากแยกทางด่วนมาตลาดรุ่งเจริญมาตรงแยกถนนยานนาวา

ยังไม่เลยไปถึงถนนพระรามสามหรือถึงท่าน้ำฯ

ขับรถตอนเช้า ๆ  

ก็นึกไปเล่น ๆ  

ก็ออกมาเป็นโคลงอย่างนี้

เมื่อสองสามวันก่อน

ได้แท็บเล็ตโทรศัพท์มาอันหนึ่ง

คือปกติข้าพเจ้าเป็นคนโลภมาก

ชอบซื้ออะไรที่มันมีความสามารถหลาย ๆ  อย่าง

อันนี้ก็เหมือนกัน

มันเป็นโทรศัพท์ด้วย

เป็นแท็บเล็ตด้วย

ที่สำคัญมันมีปากกาด้วย

เจ้าตัวปากกานี้

ข้าพเจ้าเคยซื้อมาต่างหากตัวหนึ่ง

เมื่อหลายปีมาแล้ว

ยี่ห้อแบมบูของวาคอมนี่กระมัง

แต่ไม่ค่อยได้ใช้

เพราะมันต้องต่อสายยุ่งยาก

พอได้ไอ้ที่แถมแท็บเล็ตมา

เห็นว่าใช้สะดวกดี

ก็เลยลองเสียหน่อย

อยู่ในระดับรับได้

ถึงดี

แม้ยังไม่ดีมากเรื่องการตอบสนองแรงกด

แต่ก็ถือว่าพัฒนาไปมากแล้วนั่งเขียนเมื่อวานตอนเย็น ๆ  

เขียนไปเขียนมาก็นึกถึงกระดานชนวน

ข้าพเจ้าเกิดมาไม่ทันยุคกระดานชนวน

เคยเห็นแต่ภาพเท่านั้น

แต่ก็ยังทันยุคที่ต้องคัดต้องเขียน

ชอบการเขียนพอ ๆ  กับการพิมพ์

ขึ้นอยู่กับว่า  สถานการณ์ไหน

แท็บเล็ตจึงตอบสนองการเขียนในยุคดิจิตอล

ของข้าพเจ้า

ได้ดีมากทีเดียว


ต่อไปนี้เป็นโคลง

ชื่อว่า"สาธุประดิษฐ์"
สาธุประดิษฐ์ประดิษฐ์เช้า
ประดิษฐ์รถ
ประดิษฐ์มนุษย์ประดุจประดิษฐ์มด
ประดิษฐ์ซ้ำ
ประดิษฐ์ข้าวผักปลาอาหารสด
ประดิษฐ์เกลื่อน
ประดิษฐ์อดีตกาลย้อนย้ำ
ย่ำย้อนเยือนใจฯ


สาธุประดิษฐ์ประดิษฐ์เช้า
ประดิษฐ์รัก
ประดิษฐ์ประดุจพระพรหมสลัก
โลกสล้าง
นึกหวนก็หวนนึกหัก
หทัยสวาท
บุญแต่ปางเก่าร้าง
เก่าเรื้อบ่ก่อสมฯ


ปานประหนึ่งโลกก่อแล้ว
ทำลาย
ศิวเทพเสกสรรพสิ่งหาย
หดเหี้ยน
มีรักก็รักกลาย
เป็นอื่น
จับพลัดจับผลูเพี้ยน
ผิดเพี้ยนพณาสูรฯสาธุประดิษฐ์ประดิษฐ์เช้า
ประดิษฐ์จิตถวิล
ประดิษฐ์หัวใจริน
หลั่งเศร้า
ทิพยโสตแห่งโสตอินทร์
เชิญสดับ หน่อยรา
หากแต่มีบุญกรรมเหง้า
ผูกเหง้าเงื่อนกรรมฯ


สาธุประดิษฐ์ประดิษฐ์ไหว้
พระพุทธะ
ประดิษฐ์ธรรมสู่ฐีติจิตตะ
ตลอดแล้ว
หกพันเงื่อนพันธะสละ
สลายล่ม
สลายล่มอย่าลืมเก้าแก้ว
เกศแก้วเคยตระกองฯ|ะ~


ธัชชัย ธัญญาวัลย
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
 ARTY HOUSE
21 08  2556
(คลิกขยายให้ใหญ่ได้ครับ)

ไม่มีความคิดเห็น: