ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ Museum of Human Body Bangkok Thailandพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

Museum of Human Body

อันนี้เป็นแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ณ  ขณะนี้

(ทั้งโลกมีอยู่แค่  ๑๑  แห่ง)

สถานที่จัดแสดงอยู่ที่  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาฯ


ได้ขออนุญาตเพื่อนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

เพื่อทุกท่านจะได้เห็นว่าร่างกายเรานั้น

ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ยึดโยงอยู่อย่างไร

และหากท่านใดสนใจไปชมของจริง

ก็ไปได้

และเป็นอสุภสัญญาแก่ผู้สนใจในธรรมะด้วย

มีให้ลองยกดูด้วยว่า

สมองคนเรานั้นหนักเท่าไหร่ข้างล่างนี้เป็นรูปสมองฝ่อ
ภาคตัดขวางด้านล่างเปรียบเทียบปอดปกติ

กับปอดคนที่สูบบุหรี่ภาคตัดตามยาว


เหล่านี้เป็นของญี่ปุ่น

และอาจารย์ใหญ่ที่อยู่ในนี้ทั้งหมด

ก็เป็นญี่ปุ่นด้วย

ความจริงมีเยอะกว่านี้มาก

แต่นำมาแสดงแค่ย่อ ๆ  เท่านั้น

ทั้งหมดผ่านกระบวนการคงสภาพที่ทันสมัยที่สุด

ณ  ขณะนี้

เรียกว่ากระบวนการพลาสติเนชั่น

คร่าว ๆ  คือ

เป็นการแทนที่น้ำและไขมันด้วยพลาสติกเหลว

แต่กระบวนการจริง ๆ  ซับซ้อนกว่านี้มาก

กว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นมา

เก็บไว้ได้นาน

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
Arty House
11  08  25561 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียนแอดมินศิลปะ ดนตรี บทกวี และความอบอุ่น

อาตมาขอcopy บางภาพในหน้าที่เกี่ยวกับร่างกายภายในคน เพื่อไว้ในการทำกรรมฐานด้านปลงอสุภะ(ดูภาพแล้วพิจารณาร่างกายไม่สวยไม่งาม) อาตมามิได้มีเจตนานำภาพเหล่านี้ไปในเชิงการค้าแต่อย่างใด

ขอโยมอนุญาติด้วย

พระอัครภณ ยตินธโร วัดป่าศรีภูหอ จ.เลย