ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ไม่ถอดรองเท้าฟาดหน้าก็ดีเท่าไหร่


ความจริงก็ประสบกับพวกรู้ดีมาเป็นระยะ ๆ  

ตลอดระยะเวลาของชีวิต

ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจะล่วงเข้ายี่สิบเก้าปี

ทุก ๆ  ครั้งก็ยังไม่อาจทำใจได้

คือคนในโลกนี้มันเป็นส้นตึกส้นตีนอะไรกันนักหนา

ชอบรู้ดี

ชอบคิดแทนคนอื่น

ชอบคิดว่าคนอื่นชอบอย่างนี้

ชอบคิดว่าคนอื่นคิดอย่างนี้

หรือต้องการอย่างนี้


ข้าพเจ้าต้องการในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ

และสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการไม่จำเป็นต้องเหมือนสิ่งที่คนอื่นต้องการ

และเมื่อข้าพเจ้าต้องการสิ่งใด

ก็ต้องได้สิ่งนั้น

อย่าเสือกเอาสิ่งอื่นมาให้  

อย่าเสือกเฉไฉแสร้งซุกซ่อนสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการมา

อย่าเลือกทะลึ่งไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้บอกให้ทำ


ความชั่วร้ายของคนอัปรีย์จัญไรมันเกิดขึ้นเพียงเพราะว่า

ได้หยิบยื่นอะไรที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการมาให้

ทั้งที่บอกแล้วย้ำแล้ว

ว่าต้องการอะไร  สิ่งใด  ยังไง

ถ้าไม่ฟัง  ก็ควรตัดหูทิ้งเสีย

ถ้าฟังแต่จำไม่ได้

ก็ควรไปควักเอาสมองออกให้หมากินเสียให้สิ้น

(แต่ไม่รู้ว่าหมามันจะกินความว่างเปล่าเป็นหรือเปล่าหรอก)

จะได้ไม่ต้องได้ยินได้ฟังได้รับรู้ความต้องการของผู้อื่นอีก


เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ว่าจ้าง

และเมื่อผู้อื่นรับจ้างทำงาน

โดยรับเงินข้าพเจ้า

ก็ควรต้องทำอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ

เพราะข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ

ไม่ได้ต้องการอย่างที่ผู้รับจ้างต้องการ

ถ้าผู้รับจ้างเก่งมาก  หรือชอบอย่างไหนมาก

ก็ไปทำเองเสีย

ไม่ต้องมารับจ้างข้าพเจ้าทำงาน


ขอให้ห่าแดกพวกมึงเถอะ


The Arty
28 09 2556


ไม่มีความคิดเห็น: