ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

สำหรับคนที่ไม่รู้จักข้าพเจ้า เราอย่ารู้จักกันเลย


ความจริงข้าพเจ้าก็ไม่ควรจะพูดว่า

"สำหรับคนที่ไม่รู้จักข้าพเจ้า"

คนที่รู้จักข้าพเจ้าย่อมรู้ดีว่า

ควรพูดอะไรหรือไม่พูดอะไร
เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกอะไร


สำหรับคนที่ไม่รู้จักข้าพเจ้า

แต่คิดว่ารู้จักข้าพเจ้า

และคิดว่าข้าพเจ้าคือคนรุ่นเดียวกับเขา

นั่นย่อมหมายความว่า

เขาไม่รู้จักข้าพเจ้า

เพราะข้าพเจ้าคือข้าพเจ้า

ไม่ใช่คนที่เขาคิดว่าข้าพเจ้าคือใคร


สำหรับคนที่ไม่รู้จักข้าพเจ้า

แต่แสร้งทำเป็นรู้จักข้าพเจ้า

ย่อมพูดอะไรในเวลาที่ไม่ควรพูดอะไร


สำหรับคนที่คิดว่ารู้จักข้าพเจ้า

แต่ไม่รู้จักตัวเอง

ย่อมพูดอะไรในเวลาที่ไม่ควรพูดอะไร

ซึ่งนั่นย่อมนำพาเขาไปสู่

การเป็นคนไม่รู้จักข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าก็จะคิดว่า

เขาไม่รู้จักข้าพเจ้า


สำหรับคนที่ไม่รู้จักข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะเงียบเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา

สำหรับคนที่รู้จักข้าพเจ้า

เขาจะเงียบเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกอะไร

และเขาย่อมรู้ว่าควรพูดอะไรหลังจากนั้นสำหรับคนที่ไม่รู้จักข้าพเจ้า

เขาไม่รู้ว่าควรพูดอะไรหรือไม่พูดอะไร

เมื่อข้าพเจ้าพูดอะไรออกมาในเวลาที่รู้สึกอะไรคนที่ไม่อาจควบคุมตัวเองให้พูดอะไรหรือไม่ควรพูดอะไร
กับข้าพเจ้า
เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกอะไร
นั่นย่อมหมายความว่าเขาไม่รู้จักข้าพเจ้า

หรือเขาอาจคิดว่ารู้จักข้าพเจ้ามากพอ

แต่นั่นหมายความว่า

คนที่คิดว่ารู้จักข้าพเจ้ามากพอ

คือคนที่ไม่รู้จักข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้า
๑๐  กันยายน  ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น: