ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

บ่อน้ำโสโครก


เมื่อวันหนึ่งข้างหน้า

หากข้าพเจ้ายังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้

ข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะพบเห็นสิ่งใด

หรือกิริยาอาการใด ๆ

ของผู้คนใด ๆ

และแม้ว่าข้าพเจ้ายังเป็นข้าพเจ้า

เมื่อใดที่ข้าพเจ้าจำต้องขุดบ่อน้ำแห่งความโสโครก

เพื่อนำน้ำนั้นมาดื่มกิน

และซัดสาดไปทุกหนแห่ง

เพียงเพื่อกระจายความเขลา

นั่นก็ย่อมหมายความว่า

ข้าพเจ้าได้ตายไปแล้วครึ่งหนึ่ง


ชีวิตที่ตายไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ยากจะฟื้นคืนชีพได้ในเร็ววัน

ข้าพเจ้าอยากจ่อมจมกับความตาย

และดิ่งลึกลงไปในตาน้ำแห่งความโสโครก

ดื่มกินความเป็นพิษ

เพียงเพื่อสร้างความเจ็บปวดให้แก่ร่างกายส่วนที่เหลือ


ก่อนที่แสงตะวันจะขึ้นทางทิศตะวันออกเช่นทุกวัน

ข้าพเจ้าปรารถนาจะพบรุ่งอรุณใหม่

ที่แท้แล้วข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจว่า

เราจะมีวันใหม่ไปเพื่ออะไร

ในเมื่อหัวใจดวงเก่าของเราแก่ชราอยู่แล้ว

เรารอวันใหม่เพื่อให้เราแก่ขึ้น

เติบโตขึ้น

หรืออะไร ๆ  ขึ้น


คุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนคนหนึ่ง

อาจถูกตีความได้จากหลายอย่าง

แต่อย่างไรก็ตาม

ความเกลียดชังก็คือความเกลียดชัง

ความทุกข์โศกก็คือความทุกข์โศก

ความเคียดแค้นก็คือความเคียดแค้น

สิ่งทั้งหมดรอวันถูกชำระ


แต่เมื่อใดก็ตาม

ที่บ่อน้ำโสโครกถูกขุดและขุด

ตาน้ำถูกค้นพบ

และเมื่อนั้น

ความโสโครกย่อมชำระความโสโครก


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๐  กันยายน  ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น: