ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

HAPPY BIRTH DAY TO PRAEWA


วันนี้เป็นวันดี

ในการก่อร่าง/สร้าง/จัดระเบียบ  เว็บไซต์ใหม่

โดยสร้างบล็อกเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง

เพื่อความเป็นหมวดหมู่ของงานแต่ละประเภท


แพรวาเคยถามข้าพเจ้าว่า

วันเกิดของสำนักพิมพ์ของเราควรจะเป็นวันไหน

ข้าพเจ้าไม่ได้ตอบ

แต่ความจริงในใจอยากให้มันตรงกับวันสำคัญสักวันหนึ่ง


และข้าพเจ้าก็คิดล่วงหน้าไว้นานแล้วว่า

อยากให้ตรงกับวันเกิดของแพรวา

ถือเป็นของขวัญวันเกิด

เพราะปีนี้วันเกิดของแพรวาตรงกับวันอาทิตย์

ซึ่งวันอาทิตย์เป็นวันเกิดของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจึงจัดทำเว็บบล็อก

ของสำนักพิมพ์ขึ้นในวันนี้

และกำหนดเอาวันนี้เป็นวันเกิดของสำนักพิมพ์

ทั้งมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

โดยการเอาชื่อ  artyhouse.blogspot.com

ยกให้เป็นหน้าหลักของสำนักพิมพ์ด้วย

ทั้งที่ชื่อนี้

เป็นชื่อของบล็อกนี้มาตั้งแต่

วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙

หรือ  เกือบ ๆ  ๗  ปีที่ผ่านมา

แต่แท้แล้ว  ชื่อ  ArtyHOUSE

เกิดก่อนเจ็ดปีนี้อีก

น่าจะเกิดตั้งแต่ปี  ๒๕๔๗  ตั้งแต่ข้าพเจ้า

เร่ิมทำเว็บไซต์ใหม่ ๆ  

ตอนแรกชื่อว่า  tuephar

ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น  artyhouse

เพื่อความสะดวกในการสะกด  และเรียกเป็นภาษาอังกฤษ

นับบทความที่มีในนี้

จนถึงบทความนี้

ก็ได้จำนวน  1,111  entries  พอดี

แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ได้เผยแพร่

ถ้านับทั้งหมดที่มีอยู่  (ไม่นับที่เคยลบทิ้งไปแล้ว)

ก็จะได้ราว ๆ  1,116  บทความ

ซึ่งก็นับว่าเยอะเหมือนกัน

ใครไม่ได้ติดตามอ่านมาแต่ต้น

จะอ่านย้อนหลัง

อาจต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยทั้งหมดทั้งมวลมอบแด่แพรวา

เป็นของขวัญวันเกิดสำหรับปีนี้

รวมทั้งบล็อกของสำนักพิมพ์

และสำนักพิมพ์ด้วย

ก็ไปเขียนบล็อกของสำนักพิมพ์

อัพเดท  เรื่อย ๆ  ก็แล้วกันนะจ๊ะ

555


HAPPY BIRTH DAY TO PRAEWA
13  10  2556