ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ฉันจะกัดคุณเป็นคนสุดท้าย


ฉันจะกัดคุณเป็นคนสุดท้าย  


เรื่องย่อ
รวมเรื่องสั้นชุด  เรื่องสั้นรางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีขอคนรุ่นใหม่  เป็นรวมเรื่องสั้นทั้งหมด ๑๖  เรื่อง  ซึ่งมีความหลากหลายทางเนื้อหา  รูปแบบและแตกต่างในด้านกลวิธี  รวมทั้งการใช้ภาษา  แต่มีเอกภาพเดียวกัน  คือ  ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองของนักเขียนแต่ละคนในการสร้างสรรค์งาน
อนึ่งในรวมเรื่องสั้นครั้งนี้นอกจากจะนำเอาผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันแล้ว  ยังนำบทวิจารณ์เรื่องที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบชิงชนะเลิศมารวมไว้อีกด้วย
ที่สำคัญคือมีบทความเกี่ยวกับการวิจารณ์วรรณกรรมโดยศิลปินแห่งชาติ  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ให้เกียรติตีพิมพ์เผยแพร่มาพร้อมกันนี้
Indy Short Story Award  หรือ  รางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่
จัดประกวดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๒
โดยกลุ่มยังไทย  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความคึกคักในแวดวงการวิจารณ์
ระยะเวลาจัดประกวด ๑ ปี ซึ่งจะมีการคัดเลือกเรื่องสั้นดีเด่นในแต่ละเดือน  แล้วคัดให้เหลือรอบสุดท้าย ก่อนจะส่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินอีกครั้งหนึ่ง
เป็นการจัดประกวดทางอินเทอร์เน็ต  
เรื่องสั้นทุกเรื่องที่ส่งเข้ามา
จะได้รับการเผยแพร่ทางบล็อก  www.youngthai.blogspot.com
มีการวิจารณ์  แสดงความคิดเห็น  โดยคอมเม้นเทเตอร์  และนักอ่านทั่วไป
เรื่องสั้นดีเด่นในแต่ละเดือนจะได้รับคำวิจารณ์/ความคิดเห็น จาก  ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น)

การประกวดสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๓
เรื่องสั้นดีเด่นทั้งหมดถูกคัดเลือกให้เข้ารอบ  ๔  เรื่อง
ได้แก่
ดีที่ไม่ใช่  ของ  จันทร์ตะวัน
Me in the Dark  ของ  จิระ
ฉันจะกัดคุณเป็นคนสุดท้าย  ของ  ภาคภูมิ  คงประสิทธิ์
และ  เพื่อนใหม่ของลูกสาว  ของ  ใบไม้ปลิว

คณะกรรมการทั้งสามท่าน
ได้แก่
อัศศิริ  ธรรมโชติ
ชมัยภร  แสงกระจ่าง
และ  ขจรฤทธิ์  รักษา

ตัดสินให้

ฉันจะกัดคุณเป็นคนสุดท้าย  ของ  ภาคภูมิ  คงประสิทธิ์
ได้รับรางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีีของคนรุ่นใหม่
Indy Short Story Award
ส่วนเรื่องสั้นที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย

การมอบรางวัลเกิดขึ้นเมื่อ
๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓
โดยมี  ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ  เป็นประธาน
ชื่อหนังสือ ฉันจะกัดคุณเป็นคนสุดท้าย
ผู้แต่ง ภาคภูมิ  คงประสิทธิ์
บรรณาธิการ ธัชชัย  ธัญญาวัลย
พิสูจน์อักษร   พรพิมพ์  แซ่ลิ้ม,  จ๊ะโอ๋

พิมพ์ครั้งที่ 1
ISBN 978-616-335-940-7
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์  ArtyHOUSE  
โทรศัพท์  0 8658 7679 2
artyhouse@gmail.com
www.artyhouse.blogspot.com

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ภาพพิมพ์  
โทรศัพท์  02 433 0026 - 7
จัดจำหน่ายโดย บริษัท  เคล็ดไทย จำกัด
โทรศัพท์  02 225 9536 - 40

ราคาปก 249  บาท
ราคาพิเศษ  225 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

 สั่งซื้อหนังสือ   >> คลิกที่นี่ <<
ดาวน์โหลดเพื่อทดลองอ่านตัวอย่างหนังสือ  >> คลิกที่นี่ <<