ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ฉันเป็นอมตะ


ฉันเป็นอมตะ
ใครจะคิดแค้นเข่นฆ่า
เชิญเถิด...แต่อย่าหมายสายน้ำตา
จะหลั่งร่วงลงมารดรอยช้ำ

ฉันเป็นฉัน
ใครจะคิดว่าฉันต้อยต่ำ
ใครจะคิดว่าฉันสูงล้ำ
ไม่ใช่เรื่องจะนำให้ฉันเป็น

ฉันคือฉัน
ทุกคืนทุกวันที่ฉันเห็น
คือฉันที่คือฉันไม่ซ่อนเร้น
ดีเด่นชั่วช้าก็คือฉัน

ฉันเชื่อฉัน
เพราะว่ามันคือฉันฉันเชื่อมั่น
เพราะว่าฉันเกิดมาตั้งกัปกัลป์
เพราะว่าฉันรู้ที่ฉันควรต้องรู้

ฉันทำตามฉัน
เพราะว่าฉันมีฉันเป็นที่อยู่
เพราะว่าฉันมีฉันฟังและดู
เพราะว่าฉันมีเช้าตรู่ของฉันเอง


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖