ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

บันทึกความฝัน


เมื่อคืนก่อนฝัน

คืนก่อนนี้คือ  คืนของวันที่  ๑๔  มกราคม

คืนวันที่  ๑๕  ยังไม่ได้นอน

และนี่ก็จะเช้าแล้ว

ตีห้าครึ่ง


การฝันนี้เป็นภาพชัดเจนอย่างยิ่ง

ปรมาจารย์ด้านการตีความความฝันผู้หนึ่ง

เป็นครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า

ถ้าได้ฝันอันใดสอบถามท่าน

รับรองว่า

ได้กำลังใจที่ดีแน่ ๆ  


ฝันเมื่อคืน

ฝันว่า

กะเทาะปูนออกจากพระพุทธรูป

คือพระพุทธรูปทองคำนี่แหละ

เขาหุ้มปูนเอาไว้

เป็นพระโบราณเชียว

ข้าพเจ้าก็เอาเครื่องมือกะเทาะออก

ออก ๆ  ไปเรื่อย ๆ  

จนมองเห็นเป็นพระพุทธรูปทองคำ

มีผู้คอยดูข้าพเจ้ากะเทาะอยู่ข้่าง ๆ  

ก็คือครูบาวิทย์นั่นเอง

สุดท้ายก็ได้พระพุทธรูปทองคำสวยงาม

และยังมีองค์เล็ก ๆ  อีก

เป็นพระพุทธรูปยืน

แต่ตอนมาถึงพระพุทธรูปเล็ก ๆ  นี่ไม่ชัดแล้ว

ชัดก็แต่ตอนกะเทาะปูนออกจากพระ


ฝันอย่างนี้ตีความไม่ยาก

แต่ก็ไม่อยากตีความอะไรมากนัก

เอาเป็นแค่บันทึกความฝันเอาไว้เท่านั้น

ก็พอ


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๕  มกราคม  ๒๕๕๗