ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เบื้องหลังเล็ก ๆ : ความตายในร้านหมอฟัน


หลังขดหลังแข็งทำหนังสือ

มีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน

เพื่อให้ง่ายแก่ความเข้าใจ (ของผู้อ่าน)

[ แต่คนรักบอกว่า  เติมเข้าไปแล้ว

ยิ่งทำให้งงกว่าเดิม 555 

-ปกติเล่มนี้ก็งงมากอยู่แล้ว- ]


เสร็จสิ้นภารกิจไปอีกหนึ่ง

รอคอยชมความงาม

เท่านั้น

ยอมรับว่า

เล่มนี้

ใช้เวลา

ความเพียรพยายาม

ไปเยอะพอสมควร


กว่าจะได้

หนังสือเล็ก ๆ  

เล่มหนึ่ง

ต้องบอกว่า

มันเป็นเรื่องของ "ความรัก"  ล้วน ๆ  

หากไม่มีความรักแล้ว

หนังสือเล่มนี้

คงไม่เกิดขึ้นในด้านเนื้อหานั้น

ข้าพเจ้าต้องขอบคุณ

ทุกคนทุกท่าน

ที่ได้ร่วมกันทำร้ายข้าพเจ้า

แม้จะด้วยความหวังดีหรือหวังร้ายก็ตาม

ขอบคุณความชั่วช้าที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต

ขอบคุณวันเวลาที่เป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล

หากไม่มีสิ่งเหล่านั้น

ก็คงไม่มีข้าพเจ้า

ที่เป็นข้าพเจ้าเช่นทุกวันนี้


Arty K.
28 01 2557

(หมายเหตุ -ในภาพเป็นปกพิมพ์ครั้งแรก[Limited Edition])