ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เราจะทำวันนี้ให้ดีขึ้น


ต้องยอมรับโดยดุษณีว่า

หนังสือสองเล่มแรกที่ข้าพเจ้าทำ

คือ  "ฉันจะกัดคุณเป็นคนสุดท้าย"

และ  "นางเลอโฉม"

เป็นการทำด้วยความรีบร้อน

ข้าพเจ้าไม่มีเวลามากนัก

ทั้งยังขาดข้อสังเกตบางประการ

ทำให้หลงลืมไปว่า

ความสวยงามของ  "ช่องไฟ"  นั้น

เป็นหนึ่งในศิลปะการจัดหน้าหนังสือ

เพราะมัวไปเพ่งเล็งอยู่เพียงแต่  "ตัวหนังสือ"

เท่านั้น


แท้แล้วข้าพเจ้าขาดประสบการณ์

ในการจัดหน้าหนังสือจำพวกที่มีตัวหนังสือเยอะ ๆ  

เพราะทำแต่หนังสือกวีเป็นหลัก

จึงมุ่งแต่หลักใหญ่ใจความ

หลงลืมบางสิ่ง


โชคดีที่ได้เรียนรู้

และโชคดีที่ข้าพเจ้าได้แก้ไข

ความผิดพลาดต่าง ๆ  

แม้ไม่ทันท่วงที

แต่ก็ทันกาล

ก่อนที่อะไรทุกอย่างจะถลำลึกไปมากกว่านี้


ใช่ว่าจะน่าเกลียดอะไรนัก

ก็เป็นคำกล่าวที่เข้าข้างตัวเองเกินไป

เพียงแต่  เราท่านอาจจะอ่านหนังสือทั้งสองเล่ม

ด้วยความรู้สึก  "แปลก ๆ"  เท่านั้น

ขออภัย

ที่ข้าพเจ้านำความแปลกไปสู่สายตาทุกท่าน

มากเกินไป

555


ขอบพระคุณที่ติดตามกันมาอย่างสม่ำเสมอ

Arty K.
25 01 2014