ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

โลกธาตุกว้างใหญ่


ตั้งแต่เกิดมาจำความได้

สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่ทำ

เพราะตั้งใจจะไม่ทำ

ก็คือ  กินเหล้า  เบียร์  หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์

ที่สร้างความมึนเมาขาดสติทั้งหลาย

ความจริงจะว่าไม่เคยกินเลย

ก็หามิได้

ตอนอายุ  ๓-๔  ขวบ  จำไม่ได้

จำได้แต่สภาวะและภาพบรรยากาศว่า

ร้องจะกินเหล้า

เขามีงานรื่นเริงกัน  มีเหล้ายา

ข้าพเจ้าก็ร้องจะกินเหล้ากับเขา

ทำยังไงก็ไม่ยอม

จนพ่อต้องเอาน้ำเปล่ามาให้กินสมมติว่าเป็นเหล้า

แต่ข้าพเจ้าก็รู้ในตอนนั้นว่า

มันไม่ใช่เหล้า

ความรู้สึก  ณ  ขณะนั้น

คงเป็นประมาณว่า

ไอ้เหล้านี่มันคงอร่อย

เห็นผู้ใหญ่กินกัน  เลยอยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหน


อายุประมาณ  ๑๓  ปี

ขับรถพาแม่ไปงานแต่งงาน

ด้วยความอยากรู้อยากลอง

จึงขอแม่ว่า  ขอกินเบียร์หน่อย

๑  แก้ว

รสชาติไม่เห็นจะอร่อยหรือสร้างความพึงพอใจใด ๆ  

เป็นอันว่ารู้แล้ว

ว่าของพวกนี้  มันก็แค่นี้แหละ  ไม่ได้มีอะไรวิจิตรพิสดาร

จากนั้นข้าพเจ้าก็ตั้งใจไว้ว่า

จะไม่แตะต้องของพวกนี้อีก  ตลอดไป

จนทุกวันนี้

อายุจะสามสิบ

ก็ไม่เคยแตะต้องสิ่งเหล่านี้

ไม่เคยเลยจริง ๆ  ไม่แม้กระทั่งคิดจะกินเข้าไป


แม่ข้าพเจ้าไม่กินเหล้าอยู่แล้ว  เป็นปกติ

เพราะบ้านข้าพเจ้านั้นมีความเชื่อว่า

เหล้ายาเป็นของผู้ชาย

ผู้หญิงที่กินเหล้าสูบบุรี่  คือผู้หญิงไม่ดี

ซึ่งความคิดนี้ก็ถ่ายทอดมายังข้าพเจ้า

และเป็นความเชื่อแบบฝังหัวไปแล้วว่า

ผู้หญิงที่กินเหล้าสูบบุรี่  คือผู้หญิงไม่ดี

ส่วนพ่อเลิกบุรี่ตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ  

เลิกเหล้่าเด็ดขาด  ก็ประมาณข้าพเจ้าเรียนอยู่ปีหนึ่ง

คือ  ไม่กินเลย

ไม่ว่าจะเป็นการพบปะสังสรรค์  มีงานเทศกาล

หรืออะไร

เรียกว่า  ไม่แตะต้องเลย

ก่อนที่จะ  "ไม่แตะต้อง"  เลยนั้น

ก็กินเฉพาะมีงานรื่นเริงเท่านั้น


ส่วนใครจะกินเหล้า  เท่าไหร่

กินเก่งแค่ไหน

ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจ

ซึ่งกับเพื่อนที่ตั้งวงเหล้า

หรือใครที่ตั้งวงเหล้า

ข้าพเจ้าก็อยู่ในวงได้

ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันท์อะไร

แต่ถ้าใครจะมาบอกว่า

ตัวเองเป็นคนดี

หากยังกินเหล้าอยู่

อันนี้ข้าพเจ้าไม่ใคร่อยากจะยอมรับนักว่า

เขาเป็นคนดีคนเด่ตามที่กล่าวอ้าง

เพราะลำพังแค่ศีล ๕  ยังเอาตัวไม่รอด

มันก็แค่นั้น

จะพล่ามปรัชญาชีวิตลึกล้ำลึกหลงอะไรสักเท่าไหร่

ก็พล่ามไปเถอะ

คนเรามันไม่ได้เป็นคนดีเพราะเอาปากพูดว่าตัวเองเป็นคนดี

มันอยู่ที่การกระทำทั้งสาม

มันอยู่ที่  ทาน  ศีล  ภาวนา

ซึ่งต้องขอบอกว่า

อันนี้เป็นหลักของข้าพเจ้า

โดยความคิดเห็นอันคับแคบของข้าพเจ้าเท่านั้น

ส่วนใครจะไม่ยึดติดอะไรทำนองนี้

ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล

เป็นเรื่องของความอยากความไม่อยากกันไป

โลกธาตุนี้มันกว้างใหญ่

ตาเนื้อมองไปก็เห็นแต่วัตถุเท่านั้นเอง


Arty K.
03 02 2014