ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

น้ำตาปารวตี : นวนิยายข้าพเจ้าไม่มีความคิดเห็นใด

เกี่ยวแก่นิยายเล่มนี้

เพราะหากท่านอ่าน

ท่านจะรู้ด้วยตัวเองว่า

หนังสือเล่มนี้

พูดถึงอะไร

ต้องการสื่ออะไร

และให้แง่คิดใดบ้าง


ต่อไปนี้เป็นประโยคที่ข้าพเจ้าชอบเป็นการส่วนตัว


"ชีวิตเป็นของเจ้า  ฅนทุกฅน  ไม่ว่าเจ้าหรือข้า  ไม่ว่าเจ้ามหา
ชีวิตหรือไพร่ทาส  ล้วนมีลิขิตแห่งโชคชะตาขีดเส้นทางเดินให้
มากกว่าหนึ่งทั้งนั้น  แต่สิ่งที่กำหนด  สิ่งที่กระซิบดวงจิตเจ้าให้สั่ง
เรือนกายย่ำไปบนเส้นทางแต่ละสายไม่ใช่โชคชะตา  ไม่ใช่สิ่งใด
ที่ยิ่งใหญ่กว่าใจของเจ้าของเองเลย"

หน้า  ๑๑๕


"ชีวิตของแต่ละฅน  ผู้ที่ตอบคำถามนั้นได้ดีที่สุดคือตนเอง"

หน้า ๑๓๗


"ทุก ๆ  ร้อยปีบ้าง  ห้าร้อยปีบ้าง  ก็จะมีพวกเจ้าโผล่มาสักฅน
เพื่อถามหาแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ร่ำไป  ทั้งที่น้ำในบ่อนั้นอยู่
กับตัวเจ้ามาเสมอแล้วทั้งนั้น"

หน้า ๑๖๕

ชื่อหนังสือ  :  น้ำตาปารวตี
ผู้เขียน  :  นิธิ  นิธิวีรกุล
สำนักพิมพ์สมมติ


Arty K.
03 03 2557

ขอบคุณภาพจาก  สนพ.สมมติ