ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เงียบเงียบทำงาน, ก็รื่นรมย์


หลายครั้งเราก็ต้องเดินทางไกล

ไปในหนแห่งดินแดนที่ไม่รู้จัก

หลายเวลาเราเดินทางเพื่อหยุดพัก

แล้วมาทำงานหนักเหมือนเหมือนเดิม

หลายครั้งหลายคราเราก็ไม่ได้สนใจ

ผู้คนใหม่ใหม่หรือไม่อยากริเริ่ม

หรืออาจไม่อยากเห็นผู้คนเดิมเดิม

หรืออยากเพิ่มเติมอะไรสักอย่างในชีวิต

หลายคราวครั้งเราก็ไม่ได้สนใจ

กับผู้คนที่ไร้หัวใจหัวจิต

หลายคราวครั้งเราก็ละเลยความคิด

ที่จะรู้ถูกรู้ผิด,  เพราะรำคาญ

บางคราวก็หลบหลีกด้วยถ้อยคำดาษดื่น

เพราะพูดแบบอื่นสำนวนจัดจ้าน

เขาก็ไม่เข้าใจหรอก-อนุมาน

เงียบเงียบทำงาน,  ก็รื่นรมย์


หลายวันเวลาของความเป็นอยู่

ใครรับใครรู้ก็เหมาะสม

กับตัวเขากับเรื่องที่เขานิยม

ใครไม่เกี่ยวข้องก็คล้ายเพียงลมเท่านั้นเอง


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗