ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

"โพธิสัตวอธิษฐานบารมีวิสาขบูชา"

"โพธิสัตวอธิษฐานบารมีวิสาขบูชา"

วิสาขปุรณมีปูชา, วิสาขฤกษ์
เบิกบุญข้าพระพุทธเจ้ามหาศาล
แต่ตั้งมนต่อสัมโพธิญาณ
จวบปรัตยุบันกาลกึ่งพระศาสน์พระศาสดา

ภิกษุทุศีลแห่งศตวรรษ
จ่งปลาสนาการวิบัติบ้า
มลายสิ้นจากแผ่นดินแห่งศรัทธา
เพื่อพิสุทธิ์พุทธิประภาพระโคดม

มาตรแม้นพระนิรวาณญาณทัศน์
อันประภัสร์แจ้งแจ่มจิตจะสม
ดังมุ่งหมายอนุตรสัมมามิโศกตรม
โปรดเทวา, มนุษย์  ล้มอลัชชี

พยุงพื้นพิภพอันพร่างพราย
กำจัดปิศาจร้ายทุกภัยทุกสี
ดำรงพระธรรมวินัยพ้นห้าพันปี
จรดพระศรีอาริย์เถิดประเสริฐเอยบทกวีเนื่องในวันวิสาขบูชา  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ธัชชัย  ธัญญาวัลย