ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

ไม่น่าเชื่อว่า

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรา

เหมือนจะเกิดเดจาวูอยู่สม่ำเสมอ

วันละหลายเวลา

ปีละหลายหน

หรืออาจหลายหนในหลายปี

เหตุการณ์บางอย่างวกเวียนวนเวียน

มาเยี่ยมเราเสมอประหนึ่งญาติสนิท

ครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น

ข้าพเจ้าอาศัยเหตุการณ์นั้น

เปิดประเด็นพูดคุยกับหญิงสาวผู้หนึ่ง

แต่ไม่ใช่อีกครั้ง

ที่เรื่องราวบางเรื่องราว

ได้ถูกสานต่อเพราะเรื่องอื่น

แต่ก็ยังให้คำพูดของเรา

เดินทางซ้ำอีกครั้ง

ในรูปแบบใหม่

กับใครสักคน


ความวกวนเวียนวนของสิ่งต่าง ๆ

ดูเหมือนจะทำร้ายข้าพเจ้าทางอ้อม

หรือแม้กระทั่ง

ทำร้ายความสัมพันธ์อันดีงาม

ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน


ความจริงข้าพเจ้ามีบทกวี

และบทกวีก็ถูกส่งไป

เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในนิตยสารอีกแล้ว

ข้าพเจ้าอยากทราบเหมือนกันว่า

อะไรบ้าง

ที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธ์ุ

นอกเหนือจากทฤษฎีที่มีอยู่อย่างไม่เต็มเต็งธัชชัย  ธัญญาวัลย
26 พฤษภาคม  2557