ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ปิศาจร่าเริงออกหากินมากมายเพียงใด

เรื่องบางเรื่อง

ก็เป็นเรื่องจริงเกินไป

ที่จะเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องเล่า

เรื่องบางเรื่อง

ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเกินไป

ที่จะเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริง

เมื่อวันเวลาผ่านไป

และเมื่อเหตุการณ์บางอย่าง

เป็นเหตุการณ์เฉพาะกิจ

เราอาจไม่รับรู้เลยก็ได้ว่า

เรื่องราวอย่างนี้จะมีอยู่

เคยมีอยู่

หรือเคยเกิดขึ้น

หากมันไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้


การที่เด็กเหลือเดนคนหนึ่ง

เดินย่ำไปบนกองไฟที่ยังไม่มอดดับ

และการที่กองไฟที่ยังไม่มอดดับ

ยังไม่มอดดับ

นั่นอาจเป็นเพราะว่ามันต้องการเผาไหม้เด็กเหลือเดน

คนนั้น


การเลือกหรือไม่เลือก

อาจไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบ

มันอาจจะเกี่ยวกับความเป็นมาหรือเพื่อความเป็นไป

หรืออาจจะเกี่ยวกับดวงดาวและดวงจันทร์

หรืออาจจะเกี่ยวกับดวงอาทิตย์

(ซึ่งนั่นไม่ได้หมายเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องกาลเวลา  เท่านั้น)


ในหุบเหวแห่งความเกลียดชังและกาลเทศะ

ย่อมบันดาลความชั่วร้ายต่าง ๆ  นานา

หรือแม้กระทั่งบันดาลคุณความดีเอนกอนันต์

แก่ผู้ประสบเคราะห์กรรมนั้น


ย่ำสนธยา

ปิศาจร่าเริงออกหากินมากมายเพียงใด

ผู้คนก็ถูกทำร้ายเพียงนั้น


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
26 05 2557