ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เพราะอะไร - ป้าง


ดึก ๆ  

เหงา ๆ  

และ

เรา

ก็

ฟัง

เพลงเพลงเก่า ๆ 

ที่เราเคยฟัง

เมื่อยัง

ไม่ได้พบเจออะไร

อิอิ

Arty K
20 07 2557