ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ก่อนที่เวลาของข้าพเจ้าจะหมดสิ้นลง


ยังเขียนบทกวีรักอยู่

แม้อาจจะไม่ได้เผยแพร่แล้ว

แต่กระนั้น

ก็ยังเขียน

ข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่า

เวลาของข้าพเจ้าบนโลกใบนี้

เหลือน้อยเต็มที

ข้าพเจ้าจะพยายามทำทุกอย่าง

ที่อยากทำ

และพยายามทำให้มันดีที่สุด

ก่อนที่เวลาของข้าพเจ้าจะหมดสิ้นลง


ข้าพเจ้าพยายามดูแลคนที่รักข้าพเจ้า

ดูแลคนที่ข้าพเจ้ารัก

พูดคำว่า  รัก  กับคนที่รัก

บอกทุกสิ่งให้รับรู้

ให้อภัยคนที่ข้าพเจ้าเคยเกลียดชัง

พยายามยุติสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น

ก่อนที่

จะไม่มีข้าพเจ้าบนโลกนี้อีกต่อไป


ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก

ดังถ้อยสุภาษิตที่ว่า

เปรียบด้วยหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า

เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นมา

น้ำค้างนั้นย่อมระเหยหายอย่างรวดเร็วฉันใด

ชีวิตก็ฉันนั้น

เช่นหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า

มีประมาณหน่อยหนึ่ง

ความทุกข์มาก  มีความคับแค้นมาก


ก่อนที่เวลาของข้าพเจ้าจะมอดไหม้

และหมดไปจากโลกใบนี้

สิ่งใดที่ข้าพเจ้ามุ่งหวังว่าจะทำ

ข้าพเจ้าจะรีบทำ

สิ่งใด...

ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากทำ

ข้าพเจ้าจะละเว้น


ขออภัยในความไม่สะดวก


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗