ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

กลิ่นหัวใจ... กระไอฝน


กลิ่นอายหัวใจ...  กระไอฝน

ยังระคนกลิ่นอยู่ไม่รู้หาย

น้ำฟ้า  ที่หล่นโปรย  ยังปรอยปราย

เหมือนเงาติดตามกายอย่างไรอย่างนั้น


กาลเวลาราวหยุดเดินลงดื้อดื้อ

จริงหรือว่าชีวิตนั้นแสนสั้น

ไยชั่วครู่อันอ่อนหวานของวานวัน

จึงยังไหวยังหวั่นถึงวันนี้ธัชชัย  ธัญญาวัลย

๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗