ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง


ช่วงนี้ฝนตก

ซึ่งคิดว่า

คงเป็นช่วงการตกครั้งสุดท้ายแล้ว

อย่างที่โบราณเรียกว่า

ฝนสั่งฟ้า

อะไรเทือกนั้น

ฝนสั่งฟ้า

ปลาก็สั่งหนอง

เพราะเดี๋ยวต่อไปก็เข้าสู่ฤดูแล้ง

แม่น้ำลำธาร

ห้วยหนองคลองบึงก็จะแห้งขอด

ปลาบางชนิด

ถ้าขุดดินลงไปจำศีลไม่เป็น

ก็จะต้องตาย


เรื่องปลาขุดดินลงไปจำศีลนี้

เคยอ่านสมัยเด็ก ๆ

ว่าปลาพวกปลาช่อน  นั้น

สามารถขุดดินลงไปอยู่ข้างใต้ได้

รอฝนมาฟ้าใหม่

ก็ค่อยกลับขึ้นมาอีกหน

อันนี้ไม่รู้จริงหรือเท็จ

แต่คนเขียนก็ยืนยันว่าจริง

เพราะเคยไปขุดปลาจากหนองน้ำแห้ง ๆ  มากินแล้ว

พบปลาช่อนหัวโต ๆ  ผอม ๆ

อยู่ในโพรง


หมดฝนก็เข้าหน้าหนาว

ช่วงนี้ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ปลายฝนต้นหนาว

สิ่งที่มากับปลายฝนต้นหนาว

ก็คือ

ความเจ็บไข้

เรียกว่า  ไข้หัวลม

อันนี้เคยพูดไปแล้วหลายครั้ง

และวิธีป้องกัน  รักษาไข้หัวลม

แบบโบราณก็คือ

กินแกงส้มดอกแค

เป็นอาหารที่เหมาะกับฤดูกาลและมีประโยชน์มาก ๆ

ข้าพเจ้าเคยเป็นไข้หัวลมอยู่ครั้งหนึ่ง

สมัยอยู่ศรีราชา

พอได้กินแกงส้มดอกแค

ก็หาย

อันนี้หายจริง ๆ

ไม่ได้อำ

เลยรู้สึกว่า

ภูมิปัญญาโบราณนี่

ก็มีประโยชน์มิใช่น้อย

เพราะของเหล่านี้

เป็นเหมือนของสะสม

คือสะสมมาจากประสบการณ์

จากสถิติ

เชื่อถือได้

แม้การอธิบายเหตุผลจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์

แต่ก็นั่นแหละ

ไอ้วิทยาศาสตร์นี่  หลาย ๆ  อย่าง

มันก็เป็นแค่ขี้ข้านายทุนเท่านั้น

ไม่ได้ดีเลิศอะไรหรอก

อะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์

ก็ใช่ว่าจะถูกต้องเลอโลก

หรือเชื่อถือได้เสมอไปธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗