ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

คำสารภาพ

ให้ตายเถอะ

ข้าพเจ้าคิดว่า

จะเขียนถึงหนังสือเล่มนี้

อย่างประดิดประดอย

ละเมียดละไม

และชมชื่นรื่นรมย์

แต่พอทิ้งไว้นานเข้า

ก็ชักจะขี้เกียจเอาเป็นว่า

ด้วยความขี้เกียจ

ข้าพเจ้าก็จะเขียนอย่างขี้เกียจ

และถ้าท่านขี้เกียจอ่าน

ก็ควรอ่านอย่างขี้เกียจ

หรือจะไม่อ่านเพราะขี้เกียจ

ก็แล้วแต่


เคยพูดไว้ใน  IG  และ  FB

ในบางประเด็น

และตอนนี้ก็ขี้เกียจจะพูดถึงมันแล้วด้วย

จึงไม่พูดถึง

ใครอยากอ่านก็หามาอ่าน

ใครไม่อยากอ่าน

ก็ไม่ต้องอ่าน


โลกนี้มีหนังสือเต็มไปหมด

มีงานศิลปะเต็มไปหมด

อ่านหรือไม่อ่านอะไร

ดูหรือไม่ดูอะไร

เสพหรือไม่เสพอะไร

ก็ไม่ใช่สารัตถะของชีวิต


พอละ

ขี้เกียจ


Arty 
15 09 2557