ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

รื่นรมย์ยามบ่ายอันสดใสของวันจันทร์


ฟังเพลงกันสักเล็กน้อย

วันจันทร์

บ่าย ๆ

เป็นบ่ายที่สงบเงียบ

และง่ายงาม

ตื่นขึ้นมาดูต้นฉบับ

แก้ไขอีกรอบ

ก่อนจะส่งให้โรงพิมพ์

คิดว่า

คงแก้รอบสุดท้ายแล้ว

ขอให้ทุกอย่างปลอดภัย

และราบรื่น

เหมือนสายธารในฤดูหนาว

เช่นนั้นฟังเพลงกันเถอะครับ

Romantic sexy Saxophone Quintet Dinnerธัชชัย  ธัญญาวัลย
๘  กันยายน  ๒๕๕๗