ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

นราราม
นราราม

นราราม...
เธอคือความงามแรกรู้จัก
เธออ่อนไหวเหมือนหัวใจ  ณ แรกรัก
คือแดดเช้าเข้ามาทักให้บัวบาน
เธอคือความฝันของชายหนุ่ม
คือท้องฟ้าหลังมรสุมเดินทางผ่าน
คือสวรรค์ของน้ำค้างหลังร้าวราน
คือเรือนชานบ้านใหม่ชายคนจร

นราราม 3 ชื่อสถานี BRT
สถานีแรกที่ข้าพเจ้าใช้บริการเป็นครั้งแรก
1 กันยายน 2556
ชื่อบทกวีว่า นราราม
ตามชื่อที่หญิงสาวเรียก
เธอเป็นคนชอบเรียกอะไรไม่เต็มชื่อ
ตามแบบฉบับของเธอ
เช่น นราราม 3
ก็จะเรียกว่า นราราม
นกกระจอกเทศ
ก็จะเรียกว่า
นกกระจอก
(เฉย ๆ ไม่มี เทศ)
555

ประหลาดดีเหมือนกัน
ข้าพเจ้ามาขึ้นรถ BRT ครั้งแรก
ที่สถานีนี้เป็นสถานีแรกได้อย่างไรก็ไม่ทราบ
แต่มันก็เป็นไปแล้ว
เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา

ไม่มีอะไร
แค่วันนี้นั่งผ่าน
จึงเขียนบทกวี

9 กันยายน 2557