ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

จะมั่นคงแน่นหนักนิรันดร์กาล


ร้อยดวงดาวเป็นมาลัยฝากไปหา

ก็เหมือนว่าคงไม่พอที่คิดถึง

เรียงอักษรเป็นบทกวีที่ลึกซึ้ง

ไว้เต็มฟ้าก็ดังหนึ่งยังน้อยนัก

วางหัวใจบนพระจันทร์กำนัลเจ้า

ให้พระจันทร์สวยเศร้าได้ประจักษ์

ว่าอาทิตย์อุทัย  ณ  แรกรัก

จะมั่นคงแน่นหนักนิรันดร์กาลธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗