ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความรักคือบทกวี


เข้าเดือนกรกฎาคมเกือบกลางเดือนแล้ว

ข้าพเจ้าไม่ได้มาอัพเดทนานมาก

น่าจะตั้งแต่เดือนเมษายนปลายเดือน

จะว่าไปก็อย่างน้อยสองเดือน

ไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไร  หรือไม่มีอะไรมาเขียน

แต่เนื่องจากมีธุระหลายอย่าง

ประการแรก

เป็นธุระเกี่ยวกับหน้าที่การงาน

ประการที่สอง

ก็เป็นธุระเกี่ยวกับหน้าที่การงานอีก

ประการที่สาม

เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ข้าพเจ้าไม่ใคร่มีเวลาเนื่องจากสองประการข้างต้นช่วงนี้ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเยอะมาก

และยังไม่มีเวลาที่จะมาเล่าไว้ในที่นี้

จึงต้องรอไปเรื่อย ๆ  ก่อน

หากวันไหนว่าง ๆ

หรืออาจจะไม่ว่างก็แล้วแต่

คงได้มาเล่าไว้บ้างตอนนี้ข้าพเจ้ามีโปรเจคอีกอย่างหนึ่ง

คือพิมพ์บทกวีโดยใช้พิมพ์ดีด

เป็นบทสั้น ๆ

แล้วถ่ายภาพ

ออกมา

ทำเป็นหนังสือ

น่าจะสวยงามไม่น้อยเลยเชียว

อิอิ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘