ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย


ความจริงข้าพเจ้าควรจะเขียนบทกวีอีกบทหนึ่งให้จบ

แล้วจะได้รวบรวมให้เป็นชิ้นเป็นอันเพื่อพิจารณารวมเล่มเสียที

ความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า

ในห้วงเวลาที่เราไม่ได้อยากเขียนอะไร

คือเวลาที่เราว่าง

และเวลาที่เราไม่ว่าง

เราก็มีสิ่งที่อยากจะเขียนเต็มไปหมด

และเราก็จดไว้คร่าว ๆ

และจากนั้น

เมื่อเรามีเวลา

เราก็ไม่มีแรงบันดาลใจในเรื่องนั้นอีกต่อไป


10  09  2559