ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ดินแดนไฟ


ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองมาหลายเพลา

และก็ไม่ปรารถนาจะพูดถึงมันมากมายอะไรนัก

วันวารแห่งความหมายของการเมืองและความฟอนเฟะ

ของประดาผู้คนผู้เอ่ยอ้างความชอบธรรมแห่งการเมือง

ได้จบลงไปและสิ้นสลายไปจากความเป็นข้าพเจ้า

เนื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่

หากข้าพเจ้าก็ยังมองมันอยู่อย่างห่าง ๆ

และสนทนาระหว่างมิตรสหายผู้เป็นมิตรสหายที่สามารถ

จะสนทนากันได้เท่านั้น

เว้นไปเสียจากความเป็นมิตรสหายอย่างแท้จริง

เราคงไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องนี้กันให้เสียเวล่ำเวลา


ไม่น่าเชื่อว่า  ระยะเวลาผ่านไปเพียงไม่นาน

จะมีกลุ่มบุคคลผู้มืดบอด

กระทำการทางการเมืองอย่างน่ารังเกียจ

และน่าขยาดแขยงต่อทัศนะคติ

รวมทั้งความร้ายกาจทางความคิด

หรือแม้กระทั่งคำพูด

หรือการกระทำ

เราจะก้าวผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้อย่างไร

ในเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังคงมีความกระเหี้ยนกระหือรือ

ที่จะจองล้างจองผลาญ

หรือหมายจะทำลายชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งให้มอดดับลง

ราวกับว่า  เราทั้งหลายมิใช่เพื่อนร่วมชาติ

มิใช่เพื่อนมนุษย์

หรือมิใช่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ด้วยกัน


ความแร้งไร้ซึ่งเมตตาธรรมได้ระบาดไปทั่วทุกหัวระแหง

ความชอกช้ำจากทารุณกรรมทางการเมือง

ได้โถมทับอยู่ทุกที่ทุกแห่ง

ไม่แว้นแม้แต่ปลายยอดหญ้า

อันมีน้ำค้างน้อย ๆ  อ้อยอิ่งอยู่เพียงเพื่อรอเวลาระเหยหาย


นั่นยังไม่นับถึงกรณีต่าง ๆ  ที่ผู้ห่มผ้ากาสาวะได้กระทำ

ในนามแห่งความไร้ยางอายต่อพระธรรมวินัย

และคุณสมบัติอื่นใดแห่งความเป็นสมณะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาของพระสมณโคดม

สาวกแห่งพระโคดมพุทธเจ้ากำลังแตกสามัคคีเพียงเพราะอสรพิษ

คือลาภยศสรรเสริญสุขอันจอมปลอม

สาวกแห่งพระโคดมพุทธเจ้ากำลังเฝ้าแหนพญามาร

คือความอัปลักษณ์แห่งความเป็นสมมติบัญญัติ

ในแผ่นดิน  ในแผ่นน้ำ  ในอากาศ  หรือแม้กระทั่งในนามธรรมอันแม้ปุถุชนบางจำพวกยังทอดทิ้ง

แต่สมณะเหล่านั้นกลับยึดถือ

ความไม่เอื้อเฟื้อในธรรมวินัยแห่งพระศาสดา

ปรากฏชัดแก่ผู้เอาผ้าอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ไปถือครอง


ในสภาวะแห่งความสงบ

เรามิอาจกล่าวสิ่งใด

เพราะในสภาวะที่แท้จริงของประเทศชาติ

หาได้มีความสงบไม่

ความเดือดดาลและร้อนรุ่มสุมอยู่ทุกแห่งหนตำบลบ้าน

พร้อมที่จะปะทุดังหนึ่งภูเขาไฟรอเวลาระเบิด


น่าอนาถใจในความเป็นไปของประเทศชาติที่ข้าพเจ้าได้ถือกำเนิดขึ้น

และดำรงชีวิตอยู่

หากจะมีสิ่งใดสักสิ่งหนึ่ง

ที่พอจะประทังความดีงามเอาไว้บ้าง

หรือพอที่จะปลดเปลื้องความชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านี้

ก็โปรดพึงบังเกิดมีเสียในเร็ววันเถิด

ก่อนที่ประชาชาติจะจับอาวุธเข้าห้ำหั่นฟันแทงกัน

และถึงแก่ความฉิบหายในที่สุด


คงเป็นวาระสุดท้ายแล้วจริง ๆ  ที่ข้าพเจ้าจะได้กล่าวอะไรเช่นนี้

ในพื้นที่นี้ของข้าพเจ้า

บันทึกเล็ก ๆ

ในพื้นที่เล็ก ๆ

และเราก็ควรจะกลับไปทำสวนของเรา

ดังเช่นที่เคยทำแต่ก่อนมา


Arty
11  03  2559